Szkolenie 2 – 6.12.2023

Komunikacja bez przemocy w społeczności akademickiej

  1. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
  2. Uczelniane plany równości płci i procedury antydyskryminacyjne
  3. Cykl Kolba

Prowadzi: dr hab. Magdalena Stoch
Kiedy: 6.12.2023, środa, godz. 17:00-18:30
Gdzie: Online

Zapisz się – lista rezerwowa


dr hab. Magdalena Stoch

dr hab. Magdalena Stoch, prof. UKEN

absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa (Uniwersytet Pedagogiczny) oraz studiów podyplomowych z dyplomacji kulturalnej (Uniwersytet Jagielloński).

Od 2013 zatrudniona w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, obecnie na stanowisku profesora uczelni. W latach 2019-2021 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rektora UP ds. Równego Traktowania.

Od 2020 r. zastępczyni Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.

Uczestniczka programu stypendialnego Departamentu Stanu USA 21st Century Changemakers: Trend Leaders Promote Social Media Discernment among Youth (2019).

Współautorka Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni oraz planów równości płci.


 

    Formularz zgloszeniowy

    Chcę wziąć udział w webinarach: