Kategoria Szkolenia archiwum

Webinar 8 – 2021.12.03

Webinarium dla Studentów studiujących kierunki związane ze sztuką (np.: artystyczne, muzyczne).
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 7 – 2021.12.02

Webinarium dla Studentów studiujących kierunki przyrodnicze i ścisłe.
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 6 – 2021.11.26

Webinarium dla Studentów studiujących kierunki rolnicze
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 5 – 2021.11.25

Webinarium dla Studentów studiujących kierunki medyczne i kierunki związane ze zdrowiem
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 4 – 2021.11.23

Webinarium dla Studentów studiujących kierunki społeczne. (w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia)
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 3 – 22.11.2021

Zapraszamy na webinar dla studentów studiujących kierunki humanistyczne
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 2 – 29.10.2021

Zapraszamy na webinar studentów studiujących nauki inżynieryjno-techniczne. A więc wszystkie kierunki kończące się też stopniem „inżynier”
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?

Webinar 1 – 28.10.2021

Zapraszamy studentów studiujących takie kierunki jak np.: zarządzanie, finanse i rachunkowość, inwestycje i nieruchomości, ekonomia itd.
CO TO ZNACZY DOBRE KSZTAŁCENIE WYŻSZE?