Akceptacja nieobecności związanej z konferencją

Opis praktyki

Bardzo często zdarza się, że terminy przewidziane na konferencje naukową, pokrywają się z zajęciami. W takiej sytuacji, studenci chcący dodatkowo angażować się w działalność naukową, nie powinni musieć z tego rezygnować tylko dlatego, że odbije się to negatywnie na ich frekwencji. Studenci występujący na konferencjach stają się równocześnie ambasadorami swoich uczelni. W związku z tym, nie powinni czuć się represjonowani za chęć dodania swojego wkładu do świata nauki.

Kluczowe elementy praktyki

1. Zawarcie odpowiednich zapisów formalnych odnośnie akceptacji zaświadczenia z udziału w konferencji, jako usprawiedliwienia nieobecności.
2. Przychylność i zrozumienie prowadzących zajęcia.
3. Uczciwość studentów.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 23311