Angażowanie studentów na zajęciach

Opis praktyki

Bardzo cenię sobie, gdy zajęcia są prowadzone w sposób niestandardowy, czyli gdy studenci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych ćwiczeniach, dyskusjach, warsztatach, burzy mózgów. Uważam, że taki rodzaj zajęć daje lepsze możliwości rozwojowe, jak i dydaktyczne. Uczestnicy takich praktyk są w stanie więcej zapamiętać informacje, zinterpretować je i zrozumieć.

Kluczowe elementy praktyki

1. zajęcia prowadzone w otwartej formie, “luźne”, ale nie mniej wymagające
2. zaangażowani studenci
3. kreatywni prowadzący
4. wychodzenie poza szereg
5. przełamanie barier związanych z prowadzeniem zajęć w sposób konserwatywny

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KN

Liczba odwiedzin: 23308