Angażowanie studentów w organizację wydarzeń.

Opis praktyki

Przestrzeń uczelni jest miejscem, w którym teoria powinna spotykać się z praktyką. Takie połączenie jest możliwe np. dzięki włączeniu społeczności akademickiej we współorganizację wydarzeń. Działalność może przyjmować formę wolontariatu, praktyki lub być rozliczana w ramach przedmiotu. Bez względu na stronę formalną, zaangażowane osoby uczą się planowania, zarządzania, pracy w grupie, skutecznej komunikacji, odpowiedzialności itp. Przykładem jest chociażby Festiwal Kultury i Mediów Polikultura.

Kluczowe elementy praktyki

1. Stworzenie przestrzeni formalno-prawnej od strony akademickiej.
2. Zaangażowanie społeczności akademickiej (kadry dydaktycznej oraz studentów) w organizację wydarzenia.
3. Otwartość na pomysły, kreatywność i nieszablonowe rozwiązania – chęć wsłuchania się w głos studentów.
4. Łączenie teorii i praktyki, umiejętności “twardych” i “miękkich”.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 23308