Badania zdrowotne

Opis praktyki

Bardzo istotnym aspektem na mojej uczelni jest aspekt fizyczny studenta. Nauki oraz zajęcia, które mamy w planie umożliwiają nam lepsze poznanie ludzkiego organizmu. Badania zdrowotne są bardzo ważne. Nasza uczelnia umożliwia nam takie badania na terenie uczelni. Są to badania pomiarowe, dzięki którym student może skontrolować sobie swój stan zdrowotny. Pomiary które są wykonywane pozwalają nam później monitorować swój progres jak i regres fizyczny jak oraz zdrowotny.

Kluczowe elementy praktyki

1 Możliwość przeprowadzenia badań zdrowotnych dzięki którym student dowiaduje się o swoim stanie fizycznym.

Obszar nauk: nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej

Nazwa uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 20393