Buddy pomagający w kwestiach formalnych wymiany

Opis praktyki

Aplikowanie na wymianę studencką często wiążę się z dużą ilością formalności. Dla osoby, która nie miała okazji wcześniej przechodzić takiego procesu, może być on stresujący ale również zniechęcający. W takim przypadku, możliwość zwrócenia się do osoby, która w przyjaznej atmosferze wyjaśni wątpliwości, wskaże błędy i pomoże przygotować wymaganą dokumentację, z pewnością byłaby ogromną pomocą. Dodatkowo skróciłaby czas załatwiania kwestii formalnych – do biur trafiałyby kompletne wnioski.

Kluczowe elementy praktyki

1. Stworzenie płaszczyzny, gdzie studenci mogliby poprosić o pomoc buddy’ego.
2. Przypisanie do 1 buddy’ego niewielkiej liczby “podopiecznych”, by mógł spokojnie i z zaangażowaniem pomagać.
3. Opracowanie systemu wynagradzania buddy’ego.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 22533