Case study z P&G

Opis praktyki

Prowadzący zajęcia dotyczące postępowania nabywców na rynku zorganizowali zajęcia we współpracy z firmą Procter&Gamble. Jej przedstawiciel wyjaśnił czym jest ta firma oraz jaki jest jej cel. Przedstawił również problem z jakim jedna z marek koncernu zmaga się na rynku polskim. Zadaniem studentów było zaproponowanie rozwiązań, które mogłyby ten problem zlikwidować. Praca w grupach i objęta nią burza mózgów pozwoliła wypracować wiele ciekawych rozwiązań, które potem zostały zaprezentowane na forum. Przedstawiciel firmy wraz z prowadzącymi nagrodzili najlepsze pomysł, zarówno dodatkową punktacją jak i upominkami związanymi z marką.

Kluczowe elementy praktyki

1. Współpraca z firmą zewnętrzną, znaną większości studentów, zwiększyła zainteresowanie zajęciami i wprowadziła tak zwany „powiew świeżości”
2. Praca oparta na realnym i bieżącym problemie, sprawiła iż opracowywanie rozwiązań miało większy sens
3. Kontakt z przewodniczącymi koncernu, sprawił iż mogliśmy bardziej zagłębić się w występujący problem
4. Nagroda, jak wszyscy wiemy, zachęca do pracy. Jej podwójna forma sprawiła, iż pojawił się aspekt zdrowej rywalizacji dzięki czemu pomysły były bardzo innowacyjne
5. Prezentacje pomysłów sprawiły, iż możliwe było poznanie różnych perspektyw spojrzenia na problem, co miało bardzo duży walor edukacyjny

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 22530