Certyfikat zdobyty poza uczelnią

Opis praktyki

Przed pójściem na studia zdawałam certyfikat z języka angielskiego, dokładnie CAE (Certificate in Advanced English). W siatce godzin mojego kierunku były przewidziane 2 lata języka angielskiego. Pani Doktor prowadząca zajęcia była bardzo otwartą osobą na różnego typu dodatkowe kursy i certyfikaty więc nie było problemu z przyjęciem przez nią tego zaświadczenia. Dzięki niemu zostałam zwolniona z zajęć z zaliczeniem na 5 i zyskałam tygodniowo dwie godziny wolnego czasu

Kluczowe elementy praktyki

– certyfikat z języka angielskiego
– przyjęcie mikropoświadczenia na uczelni

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: AZ

Liczba odwiedzin: 23308