Classroom jako narzędzie do podsumowania lekcji

Opis praktyki

W Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego panuje praktyka polegająca na przesyłaniu po zakończonych zajęciach podsumowania zajęć. W aplikacji Classroom możemy zobaczyć prezentację z lekcji, omawiane na niej zadania (również te, które są zadane do domu) oraz skrót informacji, których dowiedzieliśmy się na zajęciach. Dzięki temu studenci, których nie było na zajęciach mogą nadrobić materiał samodzielnie. To też świetna synteza, którą umożliwi szybkie powtórki do egzaminu końcowego.

Kluczowe elementy praktyki

– umieszczanie na platformie Classroom streszczeń zajęć
– synteza informacji z lekcji na Classroom
– cała prezentacja z zajęć dostępna bez limitu
– skrót omawianych na zajęciach zadań.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: A

Liczba odwiedzin: 22530