Częste prace w małych grupach

Opis praktyki

Podczas standardowych zajęć wykładowca przed indywidualnym pytaniem studenta o opinię na jakiś temat umożliwia uprzednie zweryfikowanie swojej odpowiedzi z osobą siedzącą obok lub w utworzonej małej grupie. Jest to bardzo komfortowe, gdyż możemy poznać stanowisko drugiej osoby, a jednocześnie sprawdzić czy dobrze zinterpretowaliśmy polecenie i czy nasz tok myślenia jest odpowiedni. Po konsultacji w małej grupie wykładowca zazwyczaj otrzymuje więcej dobrowolnych odpowiedzi na swoje pytanie.

Kluczowe elementy praktyki

1. Umiejętność komunikacji z członkami grupy
2. Szacunek do drugiej osoby i wyrażonego przez nią stanowiska
3. Zaangażowanie studentów
4. Późniejsze nawiązanie interakcji z wykładowcą
5. Element praktyczny nawet podczas wykładów
6. Zaciekawienie studentów

Obszar nauk:

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Gabriela

Liczba odwiedzin: 12295