Dostępność podręczników w języku ukraińskim

Opis praktyki

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego profesorowie udostępniają nieodpłatnie swoje podręczniki w formacie PDF. Ma to na celu ułatwienie nauki studentom z Ukrainy: korzystając z powszechnych programów do tłumaczeń tekstów mogą przetłumaczyć podręcznik na język ojczysty i przygotowywać się do egzaminu bardziej efektywnie.

Kluczowe elementy praktyki

1. udostępnianie podręczników za darmo
2. zachęcanie do tłumaczenia podręcznika przez ogólnodostępny program w celu łatwiejszej nauki

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Tomek

Liczba odwiedzin: 16844