Działalność charytatywna a zaliczenie

Opis praktyki

Dzięki uczestnictwu w organizacjach prospołecznych mamy szansę uzyskania zaliczenia z obowiązkowych praktyk. Dla studentów jest to urozmaicenie wolnego życia studenckiego, popularyzacja działalności dobroczynnej, a zarazem otrzymanie zwolnienia z zajęć.

Kluczowe elementy praktyki

– Promowanie wolontariatu
– Chęć czynienia dobra
– Szansa szybszego zaliczenia przedmiotu

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Jan kowalski

Liczba odwiedzin: 23309