Feedback 360 stopni

Opis praktyki

W ramach jednych z zajęć każdy ze studentów ma za zadanie przygotować krótką prezentację na wskazany temat. Ciekawą i godną polecenia praktyką stosowaną przez Wykładowcę jest udostępnienie krótkiej ankiety oceniającej każdą z prezentacji za pomocą online’owego narzędzia automatycznie zbierającego wyniki.

Kluczowe elementy praktyki

Zalety tego rozwiązania dotyczą wszystkich zaangażowanych stron – osoba prezentująca ma kompleksowy i różnorodny feedback od całej grupy, dzięki czemu może rozwijać swoje kompetencje. Studenci oceniający mają możliwość ustrukturyzowanego porównania różnych wystąpień oraz dodatkową motywację do pełnej uwagi podczas prezentacji kolegi/koleżanki. Wykładowca zaś ma pewność, że wszyscy studenci są zaangażowani nie tylko podczas swojej lub wybranych prezentacji.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23309