Goście z branży na wykładach

Opis praktyki

Jeśli plan semestru i materiału do zrealizowania pozwala na to, dobrze byłoby zaprosić na wykład jako gościa kogoś, kto pracuje w zakresie omawianych na wykładzie kompetencji. Daje to studentom poczucie, że nie uczą się tylko teorii, ale widzą, jak ktoś używa wiedzy z wykładu w prawdziwym życiu i opowiada o tym.

Kluczowe elementy praktyki

– Research potencjalnych mówców (np. spośród absolwentów uczelni, LinkedIn)
– Zaproszenie “osoby z branży” na wykład
– Zebranie opinii studentów po takim wykładzie w anonimowej ankiecie

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JM

Liczba odwiedzin: 22530