Grupowe konsultacje jako część programu zajęć.

Opis praktyki

Jedną z często wykorzystywanych metod pracy zajęciowej, jest podział studentów na kilku osobowe grupy, w ramach których wykonywane są zadania (np. cotygodniowe mini projektami lub 1- tzw. zaliczeniowy). Bez względu na ciągłość kooperacji, możliwość konsultowania i omawiania jej przebiegu z osobą prowadzącą zajęcia, to nieocenione wsparcie – zarówno merytoryczne jak i psychologiczne. Studenci mogą systematyzować wiedzę, na bieżąco rozwijać wątpliwości, a prowadzącym monitorować progres.

Kluczowe elementy praktyki

1. Odgórne ustalenie w planie zająć z danego przedmiotu, godzin poświęconych na konsultacje.
2. Otwartość prowadzących i tworzenie atmosfery sprzyjającej dzieleniu się przemyśleniami.
3. Poświęcanie poszczególnym grupom czasu adekwatnego do potrzeb.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 22532