Grywalizacja

Opis praktyki

Grywalizacja w ramach prowadzenia zajęć jest unikalną formą, ponieważ pozwala w ciekawy sposób urozmaicić zaliczenie zajęć, jednocześnie zachęcając studentów do nauki. Jest to dobra praktyka, ponieważ odchodzi od „starzejącej się już” metody zaliczania poprzez egzamin i promuje naukę na bieżąco oraz przyswajanie wiedzy w przystępny sposób. Warto ją upowszechniać, ponieważ dzięki temu studenci mają więcej motywacji do nauki poprzez krótkie zadania opierające się na mniejszej ilości materiału, które łatwiej jest opanować. Dodatkowo przy takim sposobie nauczania więcej wiedzy pozostaje na dłużej, ponieważ nie jest to uczenie się na pamięć bez większego sensu.

Kluczowe elementy praktyki

1. Zadania oparte na niewielkiej ilości materiału
2. Zróżnicowanie punktacji ze względu na poziom trudności zadania.
3. Urozmaicanie zadań tj. stosowanie różnych form na przestrzeni semestru
4. Możliwość zaliczenia przedmiotu dzięki uczestnictwu w grze

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 20394