Indywidualna ścieżka rozwoju z osobami z branży

Opis praktyki

Na wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, którego mam przyjemność być studentem, na kierunku Informatyka można liczyć na dużą praktyczną pomoc wykładowców w rozwoju, a szczególnie dr Adriana Kapczyńskiego, który prócz bycia inspirującym wykładowcą, jest aktywnym praktykiem. Dr Kapczyński chętnie wspiera studentów, będąc ich mentorem, ale również organizując spotkania 1:1 z osobą będącą ekspertem w danym sektorze IT, dzięki czemu student ma znacznie bliższe spotkanie z biznesem.

Kluczowe elementy praktyki

1. Wskazanie studentowi ścieżki, którą może podążać, by rozwijać się również poza uczelnią
2. Realne podejście do realnych problemów, które będą czekać studenta w pracy zawodowej
3. Aktywna, oparta na szacunku relacja mentor-student.

Obszar nauk: przyrodnicze i ścisłe

Nazwa uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Matematyki Stosowanej

Zgłaszajacy dobrą praktykę: TB

Liczba odwiedzin: 16844