Indywidualne zapisy na zajęcia

Opis praktyki

Praktyka polega na dopuszczeniu studentów do planu zajęć wykładowców, a co za tym idzie tworzeniu swojego własnego planu. Uczelnia wymaga niektórych przedmiotów (ich liczba jest przeciwproporcjonalna do liczby semestrów) w związku z czym student nie ma całkowitej dowolności w kwestii przedmiotów. Lista pozostałych przedmiotów z zakresu kierunku udostępniana jest studentom przez uczelnię. W gestii studenta pozostaje wybór wspomnianych przedmiotów oraz ułożenie swojego indywidualnego planu. Co więcej, uczelnia umożliwia zrealizowanie specjalności w ramach toku studiów. Również do tej kwestii podejście uczelni jest bardzo elastyczne. W przeciwieństwie do innych uczelni specjalność nie jest pewnym etapem studiów, ale grupą umiejętności, w którą uczelnia uposaża studenta. W związku z tym SGH w ramach specjalności wymaga od swoich studentów zaliczenia 5 przedmiotów w ramach danej specjalności. Po raz kolejny umożliwione zostało zaliczenia wymaganych przedmiotów w dogodnym dla studenta momencie.

Kluczowe elementy praktyki

Przejrzyste zasady dotyczące punktacji ECTS oraz wymogów uczelni.
Przejrzyste zasady dotyczące specjalności.
Szeroki wybór przedmiotów i specjalności.
Jednolity system wyboru przedmiotów.
Możliwość ukończenia dwóch specjalności w tym specjalności międzykierunkowych.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: LK

Liczba odwiedzin: 20393