Kaizen

Opis praktyki

Dobra praktyka polegająca na dzieleniu się pomysłami dotyczącymi najdrobniejszych nawet usprawnień. Może być to podpowiedź dla kolegów odnośnie projektu, podpowiedź odnośnie zagadnień do realizacji itd. Chodzi o to, aby nie bać się swoich pomysłów, choćby drobnych i wdrażać je aż do osiągnięcia perfekcji

Kluczowe elementy praktyki

– każdy ma pomysł na usprawnienie,
– najlepsze pomysły są wprowadzane,
– ciagle doskonalenie pomysłów

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KN

Liczba odwiedzin: 16846