Koła naukowe

Opis praktyki

Przynależenie do kół naukowych daje możliwość dodatkowego rozwoju, udziału w projektach, szkoleniach, wykładach.

Kluczowe elementy praktyki

*projekty naukowe
*projekty dla młodzieży
*wykłady
*szkolenia
*niektóre formy tutoringu

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 22530