Mentorzy dla członków kół naukowych

Opis praktyki

Studenci części kół naukowych mają szansę rozwijać swoje zainteresowania pod okiem wybranego przez siebie mentora (najczęściej obecnego doktoranta bądź doktora). Kameralność takich zespołów daje studentom szansę na efektywniejsze zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności, ponieważ wszystko ukierunkowane jest na ich indywidualne potrzeby. Jednoczesnie uniwersytet zyskuje wielu młodych badaczy, którzy w przyszłości mogą wiązać się z pracą naukową właśnie na uczelni.

Kluczowe elementy praktyki

– indywidualne podejście do studentów
– efektywniejsze przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych
– szybszy rozwój indywidualny młodych badaczy
– uczelnia zwiększa liczbę przyszłych potencjalnych pracowników naukowych

Obszar nauk:

Nazwa uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23309