Międzynarodowy kierunek studiów

Opis praktyki

Uczelnia nawiązała współpracę z uczelniami z innych państw i stworzyła kierunek gdzie każdy z semestrów odbywa się na innym uniwersytecie czego efektem jest dyplom potwierdzony przez wszystkie uczelnie. Można dzięki temu zdobyć widzę przekazaną według różnych szkół, a także uczestniczyć w międzynarodowych badaniach naukowych. Na kierunku mogą studiować studenci z każdej uczelni dlatego nauka odbywa się w międzynarodowej grupie.

Kluczowe elementy praktyki

1. Współpraca międzynarodowa uczelni
2. Uzyskanie dyplomu potwierdzonego przez kilka uczelni
3. Studia w międzynarodowej grupie
4. Rozwój międzynarodowej kariery
5. Nawiązanie kontaktów z kadrą naukową różnych Europejskich uczelni

Obszar nauk:

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Adrian Klonowski

Liczba odwiedzin: 20393