Rozpoznawanie przez uczelnię działalności w kole naukowym

Opis praktyki

Na moim uniwersytecie jedno z kół naukowych rozpoczęło “Dni Świadomości Żywieniowej”, które stanowią coś podobnego do konferencji, tylko, że działalność ta jest nie tylko uniwersytecka. Rozszerzono ją o ogólne popularyzowanie nauki, przekazywanie ciekawych treści. Studenci natomiast nie tylko dzielą się swoją pasją, ale i dostają za to benefity, nagrody, stypendia, dodatkowe punkty, świadczenia. Stanowi to ciekawe wzbogacenie życia studenckiego ale i promowanie tego typu działań.

Kluczowe elementy praktyki

Koła naukowe, konferencje, działania pozauniwersyteckie, popularyzowanie nauki

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JCz

Liczba odwiedzin: 23309