Monitorowanie postępów edkucayjnych

Opis praktyki

Powszechne na naszym uniwersytecie stało się bieżące śledzenie poczynań studentów. Oznacza to, że podczas obserwacji ich postępów zwracają oni uwagę na możliwości i porażki, jakie im ciągle towarzyszą. Dzięki temu wykładowcy mają dużą szanse, aby wykorzystać w jak największy stopniu indywidualny potencjał każdego studenta oraz przygotować go na nieustanne, niezależne od niego pasmo niepowodzeń. To sprzyja samorozwoju i zainterweniowaniu tematem poszczególnych osób.

Kluczowe elementy praktyki

– Ciągła obserwacja ze strony naukowej studentów
– Przedstawianie mocnych i słabych stron studenta
– Lepsze przygotowanie merytoryczne

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MSz

Liczba odwiedzin: 16846