Możliwość pobrania interaktywnego kalendarza

Opis praktyki

Praktyka ta związana jest z digitalizacją i rozwojem cyfrowym uczelni. Każdy student ma możliwość pobrania na swoje urządzenie własnego planu zajęć, uwzględniającego podział na I oraz II tydzień, godziny, informację o tym kto prowadzi zajęcia oraz w jakiej sali. Z perspektywy studenta jest to bardzo pomocne w dobrej organizacji swojego czasu.

Kluczowe elementy praktyki

Możliwość pobrania spersonalizowanego kalendarza zajęć
Zamieszczenie instrukcji na stronie internetowej dot. tego, jak pobrać kalendarz na swoje urządzenie.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Zgłaszajacy dobrą praktykę: OA

Liczba odwiedzin: 12302