Nauczanie na odległość

Opis praktyki

Studenci, którzy mają problem z dotarciem stacjonarnym na uczelnie, mogą w nich brać udział zdalnie. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż nieraz warunki pogodowe bądź sytuacje wypadkowe nie pozwalały uczestniczyć w zajęciach. Atutem takiego rozwiązanie jest również to, że prowadzący w każdej chwili ma możliwość sprawdzenia czy dana osoba bierze czynny udział w wykładzie.

Kluczowe elementy praktyki

1.Własna praca studentów z możliwością pytań
2.Wygodna forma zajęć
3.Możliwość nauki bez przymusu przemieszczania się

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JK

Liczba odwiedzin: 23309