Obecność w planie przydatnego przedmiotu

Opis praktyki

Na 1 stopniu kształcenia studiów inżynierskich kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka miałam przedmiot w planie który był typowo warsztatowy i rozwijał naszą kreatywność, współpracę w grupie i ogólnie myślenie projektowe. Przedmiot to “Techniki twórczego myślenia” i polegał na projektowaniu usługi bądź produktu, który miał być rozwiązaniem dla danego konsumenta i miał spełniać jego potrzeby, dzięki temu poza suchą teorią mogliśmy mieć ciekawe zajęcia praktyczne.

Kluczowe elementy praktyki

1. Wprowadzenie przedmiotu praktycznego do planu studiów
2. Ciekawa forma zajęć
3. Nauka typowego myślenia a nie samej teorii

Obszar nauk: przyrodnicze i ścisłe

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: AP

Liczba odwiedzin: 23308