Organizacja planu zajęć

Opis praktyki

Organizacja planu zajęć na uczelni stanowi bardzo ważną część życia studenta. Osoby uprawiające sport profesjonalnie często zmagają się z problemem na uczelni w postaci zbyt dużej ilości opuszczonych zajęć oraz zaliczeń. Wpływa na to fakt, że często w tym samym czasie osoby muszą wykonywać swoją pracę w postaci uczestniczenia na treningach. Nie wszystkie uczelnie są w stanie przygotować plan odpowiadający takim osobom przez co wiąże się to z późniejszymi problemami oraz zaległościami.

Kluczowe elementy praktyki

1.Uczelnia umożliwia aktywnym studentom połączenie zajęć z wykonywaniem sportu profesjonalnie.
2.Organizacja planu zajęć pozwala na dostosowanie sobie godzin studentowi z jego poza uczelnianymi obowiązkami.

Obszar nauk: medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej

Nazwa uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23308