Organizacje studenckie

Opis praktyki

Przynależenie do organizacji studenckich działających przy uczelni pozwala na rozwój i nabycie nowych umiejętności.

Kluczowe elementy praktyki

1. Duża ilość szkoleń z organizacji studenckich
2. Możliwość integracji studentów
3. Propagowanie łączenia wiedzy z przyjemnością i rozrywką
4. Projekty społeczne

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 21498