Potwierdzanie efektów uczenia się

Opis praktyki

Możliwe jest potwierdzenie efektów uczenia się, w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.

Kluczowe elementy praktyki

Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23308