Prace dyplomowe we współpracy z firmami

Opis praktyki

Wydział podpisał umowę partnerską z firmą z branży i w wyniku współpracy organizowany jest konkurs na prace dyplomowe związane z działalnością firmy. Firma zapewnia opiekę merytoryczną rozwiązań w pracy, studenci mogą podjąć się rozwiązania realnych problemów biznesu/przemysłu podczas pisania pracy, a przy tym mieć zapewnione wsparcie praktyczne branży gdzie rozwiązania mogłyby być potencjalnie wdrażane. Zaletą jest też rozwiązanie konkursowe współpracy dzięki czemu studenci mogą wygrać nagrody.

Kluczowe elementy praktyki

1. Współpraca z biznesem/przemysłem
2. Przygotowanie realnych do wdrożenia rozwiązań w pracach dyplomowych
3. Nagradzanie pracy
4. Dodatkowa opieka merytoryczna w trakcie pisania pracy

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Adrian Klonowski

Liczba odwiedzin: 23309