Praktyczna wiedza

Opis praktyki

Złą praktyką na wielu uczelniach jest stawianie na teorię, po czym student kończąc studia nie ma pojęcia jak rynek pracy wygląda w rzeczywistości.
Dobrą praktyką na jednych z moich zajęć jest stawianie na praktykę z wykorzystaniem teorii i tłumaczenie jej na przykładach z życia.

Kluczowe elementy praktyki

1. Praktyczne przykłady, które pozwalają łatwiej przyswoić i zapamiętać teorię.
2. Pokazywanie, że teoria nie zawsze jest zgodna z prawdą.
3. Anegdoty o tym jaka jest rzeczywistość.
4. Mówienie o tym jakie kompetencje są naprawdę ważne na rynku pracy.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 16847