Praktyczne projekty

Opis praktyki

Podczas jednych z zajęć miałam przyjemność opracowywać projekt o bardzo praktycznym charakterze, który dawał bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Projekt dotyczył międzynarodowych operacji logistycznych, gdzie po teoretycznym przygotowaniu przez prowadzącego studenci mieli przygotować cały opis procesu importu produktów z konkretnego zagranicznego kraju. Projekt pozwolił na to, aby samemu doświadczyć jakie formalności należy przy takiej operacji wykonać, jakie wymogi spełniać, jakie są prawne wymagania a także gdzie szukać potrzebnych informacji. Uważam, że było to bardzo cenne doświadczenie, które wymagało dużego nakładu pracy, jednak było także bardzo satysfakcjonujące i pozwoliło na pozyskanie wiedzy w sposób praktyczny.

Kluczowe elementy praktyki

1. Teoretyczne przygotowanie studentów – miało formę wykładu, podczas którego studenci poznawali wszelkie niezbędne informacje konieczne do wykorzystania podczas projektu.
2. Jasne określenie ram projektu i obowiązkowych elementów.
3. Praca własna studentów z możliwością konsultacji.
4. Przedstawianie i omawianie projektów.

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23309