Problematyka dla danej dziedziny

Opis praktyki

Dobra praktyką jest poruszanie i analizowanie różnych problemów z danej dziedziny. Bardzo często wykładowcy skupiają się tylko na przedstawieniu ogólnej wiedzy podczas gdy w praktyce występuje duży różnych problemów, które warto jest omówić i przeanalizować. Zastanowić się nad realnymi możliwościami wyjścia z sytuacji. Ułatwia to absolwentom łatwiejszy start pracy w przyszłych firmach. Poszerza to poglądy i ułatwia rozwiązywanie problemów.

Kluczowe elementy praktyki

– Bazowanie na praktycznej wiedzy nauczycieli
– Poruszanie różnych problemów jakie mogą wystąpić podczas pracy / prowadzenia projektów / różnego rodzaju inwestycji wraz z rozwiązaniami.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Zgłaszajacy dobrą praktykę: az

Liczba odwiedzin: 21498