Program Tutorski UwB

Opis praktyki

Praktyka umożliwi uczniom liceum korzystanie z doświadczenia pracowników uczelni, rozwój swoich zainteresowań naukowych oraz poznanie specyfiki pracy badawczej czy samego studiowania. Na ten moment uczelnia prowadzi rekrutację do projektu.

Kluczowe elementy praktyki

* comiesięczne spotkania z tutorami i realizacja własnych projektów badawczych
* możliwość wybrania przez ucznia interesującej go tematyki projektu tutorskiego, do którego aplikuje
* zwiększenie rozpoznawalności uczelni wśród potencjalnych kandydatów na studia
* możliwość korzystania przez uczniów ze sprzętu oraz księgozbioru dostępnych na uczelni

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 22532