Projekt umiędzynarodowienia na PG

Opis praktyki

Projekt Welcome to Poland 2021: Pogłębienie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych. (2021-2023)

Kluczowe elementy praktyki

* organizacja szkoleń z zakresu podnoszenie kompetencji międzykulturowych i językowych
* opracowanie i wdrożenie dokumentów wewnętrznych PG w dwóch wersjach językowych oraz dostosowanie portalu wewnętrznego uczelni Moja PG do potrzeb obcokrajowców
Realizowane zadania będą skierowane do dwóch grup docelowych: pracowników administracyjnych PG zajmujących się bezpośrednią obsługą studentów i kadry z zagranicy oraz samych studentów i wykładowców spoza Polski studiujących/wykładających w języku angielskim.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 20394