Prowadzenie badań i prezentacji.

Opis praktyki

Praktyka miałaby polegać na przygotowywaniu przez studentów kompleksowego badania w grupach. Tematy zależałyby oczywiście od przedmiotów i realizowanych zagadnień lecz warto zostawić przestrzeń na kreatywność studentów, ponieważ jeżeli sami wybiorą konkrenty temat z danego obszaru to większa szansa, że będą w niego bardziej zaangażowani. Takie badanie składałoby się z przygotowania ‘research paper’, czyli omówienia badanego zagadnienia najpierw teoretycznie, a następnie przeprowadzenia tego badania w praktyce i zaprezentowanie jego wyników oraz interpretacji na piśmie. Jakie to ma znaczenie dla przyszłych badań w tym bądź podobnym kierunku? Tworzenie takiego research paper powinno trwać przez cały semestr, a na jego zakończenie studenci za pomocą prezentacji multimedialnej, na której znajdowałyby się najważniejsze informacje o badaniu, wybór i relewancja tematu, jak zostało przeprowadzone badanie i jego wyniki. Prezentacje mają posłuzyć podzieleniu się wynikami swojej pracy przed resztą studentów, ponieważ research paper zostaje do oceny dla nauczyciela prowadzącego. Taka forma zapewnia duże zaangażowanie studentów w projekt, a także uczy przeprowadzać i opisywać badanie oraz zachęca do wysuwania wniosków. Dodatkowo, jest to bardza pomocna praktyka przed pisaniem prac dyplomowych.

Kluczowe elementy praktyki

1. Wybór i zatwierdzenie tematów research papers.
2. Opracowanie części teoretycznej badanego tematu.
3. Przeprowadzenie badania w praktyce.
4. Opisanie otrzymanych wyników badania oraz wysnucie wniosków w swoim paper.
5. Zaprezentowanie swojego badania w formie prezentacji przed innymi studentami.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: DW

Liczba odwiedzin: 16847