Przedmioty humanistyczne na studiach technicznych

Opis praktyki

W ramach obowiązkowych przedmiotów społeczno-ekonomoczno-humanistycznych realizowanych na uczelni technicznej można wybrać zajęcia, które nie tylko wypełniają lukę punktów ECTS ale jednocześnie będą przydatne w życiu studentów. Są to np. ekonomia lub komunikacja społeczna. Sposób prowadzenia przedmiotów pozwala na lepsze zrozumienie tych zagadnień, które są wszechobecne w codziennym życiu studentów, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Praktyka ta jest bardzo rozwijająca.

Kluczowe elementy praktyki

1. Dowolność wyboru przedmiotu przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami lub obszarem w którym chce się rozwinąć.
2. Ciekawy sposób prowadzenia zajęć.
3. Poszerzenie wiedzy studentów o kwestie związane z życiem codziennym i zawodowym.
4. Wszechstronne kształcenie.

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne i uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Warszawska

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23308