Przedmioty we współpracy z firmami

Opis praktyki

Stworzenie przedmiotu we współpracy z firmą (branża dowolna, zależna od profilu uczelni itd.), który będzie odpowiadał na realne potrzeby rynku oraz wdrażał studentów w wyzwania z jakimi spotkają się w swojej przyszłej pracy.

Kluczowe elementy praktyki

Kluczowym elementem jest przeprowadzenie zajęć w formie jak najbardziej praktycznej i warsztatowej, aby po części teoretycznej nastąpiła część zadaniowa, przy merytorycznym wsparciu ekspertów z firmy.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JW

Liczba odwiedzin: 21498