Rada Rozwoju Młodych Naukowców

Opis praktyki

Dzięki powołaniu Rady Rozwoju Młodych Naukowców możliwe stało się podejmowanie działań mających na celu zrównoważenie obciążeń dydaktycznych spowodowanych działalnością studentów i doktorantów na arenie pozauczelnianej. Dodatkowo możliwe stało się w niektórych przypadkach zaliczenie poszczególnych przedmiotów na podstawie aktywności naukowej. Ponadto Rada Rozwoju wspiera działalności kół naukowych i studenckich, pozwalając tym samym uczestnikom na rozwój ich zainteresowań.

Kluczowe elementy praktyki

1. Współpraca między młodymi naukowcami a władzami poszczególnych instytutów.
2. Dbałość o rozwój i kompetencje młodych naukowców.
3. Promowanie aktywności naukowej.
4. Szukanie rozwiązań pozwalających na łączenie aktywności naukowej danego studenta ze studiami.
5. Wspieranie kół naukowych i ruchów studenckich.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: RK

Liczba odwiedzin: 16847