Skrócenie dystansu prowadzący-student

Opis praktyki

Praktyka wprowadzania luźnej atmosfery na zajęciach. Studentom daje motywację do aktywizacji się na zajęciach, nawet wykładowych. Delikatne zatarcie linii między prowadzącym, a studentem usuwa strach przed osądem, że powiemy coś głupiego i się ośmieszymy przez co więcej studentów zaczyna uczestniczyć w dyskusjach inicjowanych przez prowadzącego. A czasami wyrażenie uznania przez prowadzącego motywuje do lepszego poznania zagadnienia.

Kluczowe elementy praktyki

1. Dobra relacja
2. Obustronne zainteresowanie
3. Uznanie
4. Szacunek

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: AK

Liczba odwiedzin: 22530