Social media a zajęcia

Opis praktyki

Ostatnio spotkałam się z instagramem jednej z prowadzących zajęcia. Instagram ten jest popularyzujący wiedzę na dany temat. Jest to prosty sposób na zachęcenie studentów do powiekszenia swojej wiedzy w prosty i przyjemny sposób. Jest to tez przebijanie bariery student/wykładowca, bo pokazuje to, że wykładowca może być cool i wdrażać nowe sposoby nauki na platformach uczęszczanych przez studentów

Kluczowe elementy praktyki

popularyzacja nauki, wiedza, instagram, wykładowca, social media

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JCz

Liczba odwiedzin: 22532