Sposoby zaliczania praktyk

Opis praktyki

Na Uniwersytecie Łódzkim istnieje możliwość zaliczenia praktyk obowiązkowych poprzez działalność społeczną – w fundacjach, kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach studenckich.

Kluczowe elementy praktyki

1. Wymóg praktyk na studiach.
2. Zaliczanie go z tytułu działalności społecznej.

Obszar nauk: społeczne i uniwersalne

Nazwa uczelni: Unwiersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MT

Liczba odwiedzin: 16844