Spotkania ze studentami, którzy wrócili z wymiany

Opis praktyki

Najlepiej o doświadczeniach związanych, tak z samą wymianą jak i całym procesem przygotowania do niej – najlepiej opowiedzą osoby, które w niej uczestniczyły. Organizacja spotkań ze studentami, którzy powrócili z wymiany, byłaby okazją do zapoznania się z różnymi aspektami związanymi ze stroną formalną, praktyczną i emocjonalną. Byłoby przestrzenią do zadawania pytań, otwartej i szczerej rozmowy oraz okazją do zweryfikowania oczekiwań. Dodatkowo mogłoby być połączone to z np. fotorelacją.

Kluczowe elementy praktyki

1. Stworzenie podjednostki, która zajmowałaby się taką działalnością (np. w ramach samorządu).
2. Zrzeszenie studentów, którzy przebywali na wymianie i zachęcanie ich do dzielenia się swoim doświadczeniem.
3. Organizacja wydarzenia w porozumieniu z studentami chcącymi aplikować na wymianę.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 22532