Stosowanie tutoringu

Opis praktyki

Aktualnie uczestniczę w pewnych zajęciach, które zostały ułożone pod studentów. Akurat w grupie byli studenci z różnych wydziałów i na początku padło pytanie “co Was interesuje, czego chcielibyście się dowiedzieć?” Całość zajęć była poprowadzona z różnymi naukowcami, aby każdy ze studentów mógł rozwinąć swoje umiejętności i podszkolić kompetencję

Kluczowe elementy praktyki

Stawianie na potrzeby studentów, podejście indywidualne, modyfikowanie zajęć zachowując podstawę programową

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JCz

Liczba odwiedzin: 21498