Stworzenie systemu wsparcia emocjonalnego

Opis praktyki

Projekt : Stworzenie systemu wsparcia emocjonalnego dla studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej

Kluczowe elementy praktyki

*wsparcie psychologiczne studentów zagranicznych, w tym zapewnienie porad psychologicznych oraz organizację otwartych warsztatów z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
*wsparcie pozapsychologiczne poprzez organizację zajęć jogi oraz treningów uważności
*warsztaty z mediacji, w tym mediacji rówieśniczej uwzględniającej kontekst międzykulturowy
*warsztaty z różnic kulturowych i szoku kulturowego
*wizyty studyjne w centrach wsparcia psychologicznego na uczelniach zagranicznych

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 19181