Szanowanie Praw Studentów w zakresie wolnego czasu

Opis praktyki

Uniwersytet Warszawski troszczy się o dobro studentów przebiegających między budynkami podczas zajęć tolerując ponadczasowe opóźnienia.

Kluczowe elementy praktyki

Tolerancja, szacunek, prostudenckosc

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23309