Tutoring

Opis praktyki

Tutor zaciera granice między nauczycielem a uczniem, stając się swoistym przewodnikiem po świecie wiedzy. Twój tutor zaczyna od uważnej oceny twojej sytuacji i zrozumienia twoich indywidualnych potrzeb i celów. Następnie, w przyjemny i przystępny sposób, tłumaczy ci trudne pojęcia, prowadzi harmonijną dyskusję i zadaje pytania, które przygotują cię do samodzielnego myślenia. Nie lekceważy moich pytań, a zarazem stara się je zrozumieć. Dlatego nauka przestaje być obowiązkiem, a przyjemnością.

Kluczowe elementy praktyki

– Ocena sytuacji i zrozumienie indywidualnych moich potrzeb i celów
– Przystępne tłumaczenie trudnych pojęć
– Prowadzenie harmonijnej i zrozumiałej dyskusji
– Zadawanie pytań przygotowujących do samodzielnego myślenia
– Przekształcenie nauki w przyjemność

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MK

Liczba odwiedzin: 23309