Tutoring – przejrzysty plan zajęć

Opis praktyki

Budowanie wzajemnego zaufania w relacji uczeń-student dzięki przejrzystemu planowi pracy oraz krótkim podsumowaniom ostatnich zajęć na początku kolejnych. Dzięki temu student czuje się pewnie w czasie lekcji, nie jest zdezorientowany i ma szansę na nadrobienie ewentualnych zaległości. Ta praktyka częściowo pomaga wyeliminować obawy ucznia związane z uczestnictwem w zajęciach, gdyż jest dobrze poinformowany jaki materiał został przerobiony, jaki będzie przerabiany, jakie prace są zaplanowane itd.

Kluczowe elementy praktyki

Kluczowe jest krótkie podsumowanie na początku zajęć:
Jaki temat był poruszany na poprzednich zajęciach, jakie zadania były do wykonania, jakie prace są zaplanowane w najbliższej przyszłości itd.

Dzięki temu Student nie „boi” się uczestnictwa w zajęciach, nie unika ich bo dokładnie wie co zostało zrealizowane i co jest zaplanowane i może skupić się na własnym rozwoju przy wsparciu tutora.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Zgłaszajacy dobrą praktykę: OA

Liczba odwiedzin: 22532